Kombi ve kalorifer peteklerinin ısıtma prensibi içerisinde sıcak suyu dolaşıma bağlıdır. Dolayısıyla zamanla içeride su kireç oluşturarak tıkanma sorunlarına neden olmaktadır. Kireç dışında tortu ve çamur birikmeleri de tıkanmalara sebep olabilmektedir. Petek içinde, boru ve vanalarda meydana gelen tıkanmalar suyun rahat dolaşıma mani olacağından ısınma problemleri ortaya çıkacaktır.  Bu tarz ısınma problemlerin yaşanmaması için peteklerin temizliği aksatılmadan düzenli olarak mutlaka yaptırılmalıdır.

Akıllara hemen peteklerin temizliği nasıl yapılır sorusu gelebilir. Peteklerin temizliğini hepimizin bildiği antifriz, tuz ruhu ve lavabo açıcı gibi temizlik malzemeleri ile yapmak mümkün değildir. Peteklerin temizliği için özel kimyasallar mevcuttur. Petek temizliği bu özel kimyasalların, bu iş için kullanılan özel makinalar sayesinde tesisat içinde dolaşımı sağlanarak yapılmaktadır. Özel kimyasallar sistem içinde dolaştırılarak kireç ve tortu biriktiği yerlerden sökülüp atılır. Bu yapılan temizlik sonrası sistem içinde biriken kireç, tortu ve çamur birikintileri mutlaka sistem dışına atılmalıdır. Tıkanıkların açılması sonrası su sistem içinde rahatlıkla dolaşımını sağlayacak ve kaliteli bir ısı verimi söz konusu olacaktır. Temizliğin sisteme zarar vermeden gerçekleştirilmesi de önemli hususlardan biridir.

Sağlıklı bir petek temizliği için petek temizliği mutlaka bu alanda deneyimli, meslek bilgisi olan ekip ve petek temizliği konusunda gerekli ekipmanlara sahip firmalara yaptırılmalıdır. Uzman kişiler tarafından uygun ilaç ve makinalar kullanılarak zamanında yapılacak petek temizliği size belli başlı avantajlar sağlayacaktır.

Peteklerin temizlenmesi size öncelikle tıkanmalardan dolayı kaybetmiş olduğunuz ısıyı geri kazanmanıza ve sağlıklı bir ısı sistemine kavuşmanızı sağlayacaktır. Sağlıklı bir ısıtma sistemi yakıt maliyetinizi de oldukça etkileyecektir. Petek temizliğinin etkisini hem ısı hem de maddi olarak mutlaka hissedeceksiniz. Ayrıca belli periyotlarla yaptırılan petek temizlikleri ısıtma sisteminin içerisinde yer alan kombi, petek, tesisat boruları ve vanalarının da tıkanmalardan kaynaklı yaşanabilecek arıza ve tahripten etkilenmesi önlenmiş olacak ve ömürlerini de uzatacaktır. Dolayısıyla bu parçaların arıza ve tahribinden oluşabilecek ek maliyetinde önüne geçilmiş olacaktır.Rahat kışlar için sağlıklı bir ısıtma sistemine sahip olmalısınız. Sağlıklı bir ısıtma sistemine sahip olmak için de petek temizliğinizi mutlaka yaptırınız.